Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

§ 9. Forholdet til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

§ 9

Kapittel 2 i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag gjelder tilsvarende for tilskudd innvilget etter denne forskriften.

Kommentarer til regelverk

Etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag kapittel 2 stilles det noen plikter til reinbeitedistriktene og reinlagene som får innvilget tilskudd etter forskriften. Dette gjelder særlig for plikten om å oppgi nødvendige opplysninger (§ 2-4) og forvaltningens mulighet til å tilbakeføre midler ved uberettiget bruk (§ 2-5), men de øvrige bestemmelsene blir også gjeldende for tilskudd etter denne forskriften.

Disse pliktene vil også tilskuddsmottakere etter denne forskriften måtte forholde seg til og forvaltningen kan bruke forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag kapittel 2 som hjemmel jf. § 8 ved opplysningsplikt og tilbakeføring av midler.

Fant du det du lette etter?