Til hovedinnhold

Tilskudd til fôring og flytting ved konvensjonsbeiter

Gjelder tilskudd til utgifter reinbeitedistrikter i Troms og Nordland har, som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite.

31

mar

Husk Søknadsfristen

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

Reinbeitedistrikt, siida, siidaandel og reineier som har hatt rett til reinbeite i Sverige, kan søke tilskudd. Den som søker må være fra reinbeitedistriktene Balvatn, Saltfjellet, Ildgruben og Byrkije i Nordland eller reinbeitedistriktene Helligskogen, Hjerttind/Altevatn og Gielas i Troms.

Om prosessen:

Viktige datoer

31

mar

Søknadsfrist:

31. mars

Når du får svar:

normalt 3 uker etter at søknaden er mottatt

01

jul

Frist for å sende regnskap:

1. juli

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Ansvarlig for ordningen:  

Seniorrådgiver Elena Guttormsen, som kan nås på telefon: 78 60 62 16 eller e-post: elena.guttormsen@landbruksdirektoratet.no.

Fant du det du lette etter?