Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1 

Tilskudd ved frakt av reinslakt skal bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.  

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (Lovdata)  

Kommentarer til formål  

Formålet søkes oppnådd ved å dekke en del av utgiftene til frakt av levende rein og reinslakt ved hjelp av tilskudd. Den delen av formålet som går på økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter oppnås ved at det betales høyere tilskudd i perioden 15. august-31. desember.  

Fant du det du lette etter?