Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

Innhold på siden:

§ 5. Saksbehandling

§ 5  

Landbruksdirektoratet avgjør søknaden og anviser tilskuddet til utbetaling. 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene  

Etter forskriftens § 5 er det Landbruksdirektoratet som avgjør søknaden og anviser tilskuddet til utbetaling.  

Etter å ha mottatt søknad om tilskudd, kontrollerer Landbruksdirektoratet at søknaden er sendt innen fristen og at alle nødvendige vedlegg er med. Landbruksdirektoratet kan etterspørre flere opplysninger eller dokumenter hvis noe mangler.  

Antall rein som det søkes tilskudd for kryssjekkes mot slakterapporten for den omsøkte perioden. I tilfelle slakterapporten viser at det er blitt slaktet færre dyr enn det som er oppgitt i søknad om frakttilskudd, går slakterapporten foran.  

Det forekommer ofte at Landbruksdirektoratet mottar søknad om frakttilskudd og søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting samlet fra slakteri som søker. I slike tilfeller kan vedtak om begge tilskudd gjøres i samme vedtaksbrev. Søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting behandles etter forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning.    

Fant du det du lette etter?