Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta frakttilskudd står i forskrift av 17. juni 2009 om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting. Forskriften for søknadsåret 2020/2021 trådte i kraft 1. juli 2020.  

Dette rundskrivet (2020-32) erstatter rundskriv 2019-37 og kommenterer reglene i forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting. Det er gjort endring i følgende bestemmelser: 

  • § 2 – krav om frakt til nærmeste slakteri er fjernet. 

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet – www.landbruksdirektoratet.no.  

Fant du det du lette etter?