Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-8. Saksbehandling

§ 1-8

Vedtak om tilskudd fattes av statsforvalteren.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentar til bestemmelsen

Statsforvalteren behandler søknadene i første instans. Landbruksdirektoratet er klageinstans og siste instans, se forvaltningsloven § 28 første ledd og forskriftens § 1-13. 

Fant du det du lette etter?