Til hovedinnhold

Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 – for skogeiere

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid-19-restriksjoner, er det laget en midlertidig tilskuddsordning.

01

sep

Husk Søknadsfristen

Logg inn/Søknadsskjema

Hvem kan søke?

Skogeier kan søke. Der hvor plantingen utføres av andre aktører enn de som har fått tilskudd over den sentrale ordningen forvaltet av Landbruksdirektoratet, eller i de tilfellene hvor skogeier selv står ansvarlig for utplantingen, kan du som skogeier søke om tilskudd samtidig med innsending av refusjonskrav for utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur. Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021, nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?