Ordningen kan gi erstatning for dyr som er pålagt nedslaktet, erstatning for hus, husinnredning, fôr, gjødsel, redskaper, maskiner, annet materiell, inventar, eget og innleid arbeid og andre nødvendige utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak som ikke dekkes av forsikring.

Her finner du statistikk for ordningen for erstatning etter offentlige pålegg i husdyrproduksjon. Det presenteres tall fra det siste året og tall som viser utvikling over flere år.