Dette gjelder to ordninger:

  • Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet
  • Beiterestriksjoner på grunn av rovvilt