Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Midlar til arktisk landbruk

Midlane til arktisk landbruk skal bidra til utvikling og auka utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområda.

Kven kan søkje 

Næringsaktørar, forvaltning, forskings- og kunnskapsmiljø og organisasjonar i landbruket i Nord-Noreg, kan søkje.

Kva du kan søkje midlar til   

Du kan søkje midlar til prosjekt som kan bidra til at regionale moglegheiter i arktisk landbruk utnyttast og vidareutviklast.  

Det er landbruket i Nordland og Troms og Finnmark som er omfatta av ordninga. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark har ansvaret for å koordinere forvaltninga av midlane opp mot Statsforvaltaren i Nordland, fylkeskommunar, næringsorganisasjonar og eventuelle andre aktørar i dei aktuelle områda. 

Regjeringa har dobla løyvinga til arktisk landbruk frå 2 til 4 millionar kroner i siste jordbruksavtale, med sikte på ei treårig satsing. Målet er å auke matproduksjonen i nordnorsk landbruk med utfordrande klimaforhold. 

Slik søkjer du  

Du finn informasjon om ordninga, korleis du søkjer, søknadsfristar m.m., på nettsidene til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark.  

Treng du hjelp?

Kontakt Statsforvaltaren i ditt fylke

Statsforvaltaren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Har du generelle førespurnader om ordninga, kan du ta kontakt med Ann-Kathrin Billing i Landbruksdirektoratet på telefon 68 60 62 00. 

Finn din Statsforvaltar

Fant du det du lette etter?