Til hovedinnhold

Midlar til innovasjonsprosjekt i næringslivet innan jordbruks- og matforsking (FFL/JA)

Gjeld midlar til innovasjonsprosjekt i heile verdikjeda frå primærledd til industri- og forbrukarledd.

14

sep

Husk Søknadsfristen

Skjema

Kven kan søkje?

Søkjaren må vere ei bedrift som er registrert i det norske føretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Noreg. Offentlege føretak som driv verksemd av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søkjar. Søkjaren vil vere prosjektansvarleg ved kontraktsinngåing med Forskingsrådet. Enkeltpersonføretak og forskingsorganisasjonar kan ikkje vere søkjar.

Om prosessen:

Viktige datoar 2022

18

jan

Utlysing:

18. januar

14

sep

Søknadsfrist:

14. september

Når får du svar:

kort tid etter styrebehandling 8. desember

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Forskingsrådet.

Hos Landbruksdirektoratet kan du kontakte Heidi Engeset eller Eline Kvamme Hagen.

Fant du det du lette etter?