Til hovedinnhold

Midlar til innovasjonsprosjekt i næringslivet innan jordbruks- og matforsking (FFL/JA)

Gjeld midlar til innovasjonsprosjekt i heile verdikjeda frå primærledd til industri- og forbrukarledd.

07

jun

Husk Søknadsfristen

Skjema

Kven kan søkje?

Søkjaren må vere ei bedrift som er registrert i det norske føretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Noreg. Offentlege føretak som driv verksemd av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søkjar. Søkjaren vil vere prosjektansvarleg ved kontraktsinngåing med Forskingsrådet. Enkeltpersonføretak og forskingsorganisasjonar kan ikkje vere søkjar.

Om prosessen:

Viktige datoar 2022

29

mar

Utlysing:

29. mars

07

jun

Søknadsfrist:

7. juni

07

des

Når får du svar:

7. desember

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Forskingsrådet.

Hos Landbruksdirektoratet kan du kontakte Heidi Engeset eller Eline Kvamme Hagen.

Fant du det du lette etter?