Du videresendes nå til Skogfond og tømmeravvirkning, registrering