Du videresendes nå til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), tilskudd