Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stor økning i omsetningen av grønnsaker og poteter

Hamstring av matvarer førte til leveringspress på poteter og grønnsaker. Både poteter, gulrøtter og løk hadde en stor økning i omsetningen, og pakkeriene jobbet for fullt for å levere varer i takt med etterspørselsveksten.

Potetpakkeriene tredoblet sin pakking av poteter sist uke, men inneværende uke er det noe roligere. På tross av stor etterspørsel og mye poteter å pakke har kvaliteten vist seg å være god i de partiene som er pakket. Sannsynligvis vil omsetningsøkningen føre til at det går tomt for poteter på lager litt tidligere enn først antatt, men trolig vil også etterspørselen bremse. Mandelpotetene har også et godt salg, og det minker raskt på lagrene.

Frilandsgrønnsaker
Omsetningen av løk er også mye større enn forutsatt, og etterspørselen holder seg oppe. Pakkeriene pakker det de klarer, og skulle gjerne hatt ekstrahjelp til pakkingen. Kvaliteten holder seg godt.

På gulrotpakkeriene merker de også den store etterspørselen, og pakker for fullt for at forbrukerne skal få nok varer. Den store utsorteringen av gulrøtter er ekstra utfordrende i dagens situasjon. Det må være mange ansatte til stede for å kontrollere kvaliteten på gulrøttene før de kan sendes til butikk. Gulrøttene i butikk holder god kvalitet.

Knollselleri holder god kvalitet, og også for knollselleri har salget steget som følge av hamstringen. Det er fremdeles norske rødbeter igjen på lager, men også her har salget vært overraskende stort den siste tiden. Importkålrot ligger side om side med det som er igjen av norsk vare i butikkene. Det nærmer seg avslutning av norsk sesong. Lagrene av norsk persillerot er snart tomme, og importen startes i disse dager.

Salget av hodekål har også bedret seg den siste tiden, og det er oversikt over hvilke mengder som er igjen på lager. Kålen holder god kvalitet i butikk.

Veksthus
Produsentene leverer prognoserte kvantum av agurker. Det er fremdeles stor etterspørsel etter norske agurker, som det har vært gjennom hele vinteren. Det er også vanskelig å få tak i importagurker. Kvaliteten på norske agurker i butikk er god. Det er jevn produksjon og god kvalitet på den norske kruspersillen.

Storhusholdningsmarkedet, som salg til kantiner og restauranter, tar tradisjonelt store mengder med crispysalat. I dagens situasjon med lite omsetning i dette markedet, er det mange tilbud på crispy til konsummarkedet. Det fører til et uoversiktlig marked.

Økologisk
Omsetningen av økologiske poteter og lagergrønnsaker har også økt som følge av økningen av konvensjonelle grønnsaker og poteter. Kvaliteten holder seg god på de økologiske produktene.

Kontaktperson

Mer om temaet