Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Om målprissystemet

I de årlige jordbruksavtalene avtales det målpriser på ulike varer og varegrupper av jordbruksprodukter.

I henhold til gjeldende jordbruksavtale, skal målprisene være priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvernet og de markeds­reguleringsmulighetene som er til disposisjon. Dessuten vil prisfastsettelsen gjennom målprissystemet være et hovedvirkemiddel for å regulere markedene for jordbruksvarer.

Jordbruksavtalens målpriser gjelder normalt for ett avtaleår, vanligvis fra 1. juli - 30. juni. Korn, melk, svinekjøtt, poteter, epler og et utvalg grønnsaker har målpris. Økologiske varer som klassifiseres som representantvare, veies inn i prisnoteringen som standardvare og kan gis et fritt pristillegg. Prisnoteringen på representantvaren skal som gjennomsnitt for avtaleperioden ikke overstige målprisen.

Ansvarlig markedsregulator skal løpende rapportere oppnådde priser på noteringspunktet, dvs. noteringspris, til Landbruksdirektoratet. Jordbruksorganisasjonene påtar seg gjennom markedsregulerende tiltak og prisnoteringer å holde gjennomsnittsprisene på de enkelte varegrupper for avtaleperioden på eller under de avtalte målprisene, med unntak for poteter og grøntsektoren.

Dersom prisene på representantvarene overstiger øvre prisgrense to uker på rad, iverksettes administrative tollnedsettelser. Det kan også innrømmes administrative tollnedsettelser for å forhindre at gjennomsnittlig markedspris gjennom året overstiger målpris. Regelverket på dette området er fastsatt i Landbruks- og matdepartementets Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Dersom målprisen overskrides som gjennomsnitt for avtaleåret, skal det fastsettes en særskilt styringspris for det påfølgende avtaleår. Styringsprisen fastsettes slik at oppnådd pris skal ligge tilsvarende under foregående avtaleårs overnotering i det påfølgende avtaleåret.

Under hver produksjons 'marked og pris'-fane  er det lagt ut tabeller som viser målpriser og noteringspriser for ulike representantvarer. For poteter, frukt og grønnsaker er det et system med ukentlig endring av målprisene.

Her finner du siste jordbruksavtale