Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister

Tittel Frist

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i Nordland 2018

 20.08.18

Frist for å søke om midler til utredninger til jordbruksoppgjøret 2019

 22.08.18

Søknadsfrist for kvoter for halalkjøtt, kosherkjøtt og import til messer 2019

 01.09.18

Søknad om tilskudd til gjødsling av skog til kommunen

 15.09.18

Utviklingsfondet for skogbruket

 20.09.18

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i Hedmark 2018

 01.10.18

Fristen for å søke om tilskudd til kvinnerettede tiltak i reindriften er 1. oktober

 01.10.18

Søknadsfrist for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk

 01.10.18

Søknadsfrist for ostekvote fra EU 2019

 01.10.18

Utleie av grunnkvote og endring i kvoteforhold

 01.10.18

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i 2018 i de fleste fylker (unntatt Oslo, Akershus, Hedmark og Nordland)

 15.10.18

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 15.10.18

Rapportering av lokalt foredlet melk 3. kvartal 2018

 15.10.18

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus 2018

 20.10.18

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 29.10.18

Søknad om erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjon

 31.10.18

Frist for å søke midler til utredninger og forprosjekt med start i 2019

 01.11.18

Søknad om tilskudd til tettere planting og supplering til kommunen for høstplanting

 07.11.18

Søknad om tilskot til landbruksvikar for avløysarlag

 31.12.18

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 - etterregistrering av enkelte opplysninger

 10.01.19

Rapportering av lokalt foredlet melk i hele 2018

 01.02.19