Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister

Tittel Frist

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i Nordland 2019

 20.08.19

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk 2. kvartal

 31.08.19

Søknadsfrist for kvoter for halalkjøtt, kosherkjøtt og import til messer 2020

 01.09.19

Frist for å søke om midler til utredninger til jordbruksoppgjøret 2020

 02.09.19

Utviklingsfondet for skogbruket

 20.09.19

Påmeldingsfrist for auksjon av tollkvoter i november og desember 2019

 01.10.19

Søknadsfrist for ostekvote fra EU 2020

 01.10.19

Utleie av grunnkvote og endring i kvoteforhold

 01.10.19

Frist for å søke om tilskudd til drift av beitelag (OBB) 2019 i Vestfold og Telemark

 15.10.19

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i 2019 i alle fylker unntatt Nordland

 15.10.19

Rapportering av lokalt foredlet melk i 3. kvartal 2019

 15.10.19

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 15.10.19

Søknadsfrist for toll- og kvotefri import fra nulltolland

 20.10.19

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 29.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjon

 31.10.19

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk 3. kvartal

 31.10.19

Kompensasjon for utgifter i forbindelse med beiterestriksjoner i 2019

 31.10.19

Frist for å søke om tilskudd til drift av beitelag (OBB) 2019 i Oslo og Viken, Møre og Romsdal

 01.11.19

Frist for å søke om tilskudd til drift av beitelag (OBB) - 2019 i Innlandet, Agder, Rogaland, Vestland, Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark.

 15.11.19

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 - etterregistrering av enkelte opplysninger

 10.01.20

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk 4. kvartal

 31.01.20

Rapportering av lokalt foredlet melk i hele 2019

 01.02.20