Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister

Tittel Frist

Utleie av grunnkvote og endring i kvoteforhold

 01.10.20

Påmeldingsfrist for auksjon av tollkvoter i november og desember 2020

 01.10.20

Søknadsfrist for ostekvote fra EU 2021

 01.10.20

Frist for å søke om tilskudd til kvinnerettede tiltak

 01.10.20

Tilskudd til Inn på tunet - piloter

 01.10.20

Utviklingsfondet for skogbruket, frist prosjektskisse

 01.10.20

Innrapportering av forbruk av epleråstoff i sesongen 2019-2020

 09.10.20

Frist for å søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

 15.10.20

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i 2020 i alle fylker

 15.10.20

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2

 15.10.20

Tilskudd – Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

 15.10.20

Tilskudd til nasjonale prosjekter – Klima- og miljøprogrammet

 15.10.20

Rapportering av lokalt foredlet melk i 3. kvartal 2020

 15.10.20

Utlysning av midler til forprosjekter innen grøntsektoren

 28.10.20

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2

 29.10.20

Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier

 01.11.20

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting 2020

 07.11.20

Utviklingsfondet for skogbruket, frist prosjektsøknad

 13.11.20

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

 30.11.20

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - etterregistrering av enkelte opplysninger

 10.01.21

Rapportering av lokalt foredlet melk i hele 2020

 01.02.21

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

 31.05.21