Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister

Tittel Frist

Rapportering av lokalt foredlet melk 1. halvår 2020

 15.07.20

Innførselstillatelse for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land

 22.07.20

Registreringsfrist for auksjon av tollkvoter 20. august 2020

 01.08.20

Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier

 01.08.20

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting

 01.08.20

Salg av grunnkvote geit

 01.08.20

Utlysning av midler til reindriftsfaglig forskning 2020

 14.08.20

Frist for å søke om midler til utredning til jordbruksoppgjøret 2021

 01.09.20

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting, skogeier

 01.09.20

Tilskudd til nasjonale prosjekter - Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

 15.09.20

Tilskudd til gjødsling i skog

 15.09.20

Frist for å søke midler til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2021

 22.09.20

Tilskudd til Inn på tunet - piloter

 01.10.20

Utviklingsfondet for skogbruket, frist prosjektskisse

 01.10.20

Utleie av grunnkvote og endring i kvoteforhold

 01.10.20

Rapportering av lokalt foredlet melk i 3. kvartal 2020

 15.10.20

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 15.10.20

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 29.10.20

Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier

 01.11.20

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting 2020

 07.11.20

Utviklingsfondet for skogbruket, frist prosjektsøknad

 13.11.20

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

 30.11.20

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020 - etterregistrering av enkelte opplysninger

 10.01.21

Rapportering av lokalt foredlet melk i hele 2020

 01.02.21