Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister

Tittel Frist

Fristen for å søke om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell i Øst-Finnmark er 30. juni

 30.06.19

Søknadsfrist for toll- og kvotefri import fra nulltolland

 14.07.19

Fristen for å søke om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag er 15. juli

 15.07.19

Pramming av rein

 15.07.19

Rapportering av lokalt foredlet melk 1. halvår 2019

 15.07.19

Registreringsfrist for auksjon av tollkvoter 20. august 2019

 01.08.19

Salg av grunnkvote ku og geit

 01.08.19

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk 2. kvartal

 31.08.19

Søknadsfrist for kvoter for halalkjøtt, kosherkjøtt og import til messer 2020

 01.09.19

Utviklingsfondet for skogbruket

 05.09.19

Søknadsfrist for ostekvote fra EU 2020

 01.10.19

Utleie av grunnkvote og endring i kvoteforhold

 01.10.19

Rapportering av lokalt foredlet melk i 3. kvartal 2019

 15.10.19

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 15.10.19

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 29.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjon

 31.10.19

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk 3. kvartal

 31.10.19

Kompensasjon for utgifter i forbindelse med beiterestriksjoner i 2019

 31.10.19

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 - etterregistrering av enkelte opplysninger

 10.01.20

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk 4. kvartal

 31.01.20

Rapportering av lokalt foredlet melk i hele 2019

 01.02.20