Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister

Tittel Frist

Søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd i Hedmark

 01.10.17

Salg av grunnkvote geit, utleie av grunnkvote, og endring i kvoteforhold

 01.10.17

Registreringsfrist for auksjon av tollkvoter i 2017

 01.10.17

Søknadsfrist for ostekvote fra EU 2018

 01.10.17

Søknadsfrist for midler til utredning av kunnskap for å redusere jordbrukets klimagassutslipp

 06.10.17

Klima- og miljøprogrammet - søknadsfrist for tilskudd til prosjekter 2018

 13.10.17

Prosjektstøtte - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

 13.10.17

Søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd i 11 fylker

 15.10.17

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 15.10.17

Rapportering av lokalt foredlet melk 3. kvartal 2017 (kun elektronisk)

 15.10.17

Søknadsfrist for organisert beitebruk i Hedmark

 20.10.17

Søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus

 20.10.17

Søknadsfrist for toll- og kvotefri import fra nulltolland

 20.10.17

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

 29.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjon

 31.10.17

Søknad om midler for 2018 til utredning og forprosjekt innen jordbruk og matindustri

 01.11.17

Søknadsfrist for organisert beitebruk i 11 fylker

 01.11.17

Søknadsfrist for organisert beitebruk i Sogn og Fjordane

 10.11.17

Søknadsfrist for organisert beitebruk i Telemark, Rogaland og Hordaland

 15.11.17

Søknadsfrist for kvoter for halakjøtt, kosherkjøtt og kjøtt til messer 2018

 24.11.17

Søknadsfrist for organisert beitebruk i Troms

 01.12.17

Rapportering av lokalt foredlet melk i hele 2017

 01.02.18