Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Frist: 30.11.20

For å få utbetalt driftstilskudd der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020, må du sende en anmodning om utbetaling til kommunen.

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført.

Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling i hende innen 30. november 2020.

Du må dokumentere:

  • De reelle driftskostnadene med kopi av faktura eller fastpriskontrakt
  • Antall fastmassekubikk framdrevet rundvirke eller energivirke

 Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet rundvirke er:

  • Målt kvantum fra hogstmaskig (produksjonsfil)
  • Offentlig måling (målekvittering)

 Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet energivirke er:

  • Måling på velteplass etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling
  • Løskubikk skogsflis omregnet etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling

Nærmere krav om rapportering kan være gitt i vedtaksbrevet.

Tilskudd under 2000 kr utbetales ikke.