Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting, skogeier

Frist: 01.09.20

Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr per plante for all vårplanting i 2020.

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. Du søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført og det kreves ikke forhåndssøknad.

Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020. 

Søknad om ekstraordinært tilskudd, eventuelt ordinært plantetilskudd og søknad om refusjon av skogfond gjøres samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer. 

 

Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier kommer ikke inn under ordningen med sentralt plantetilskudd, og må, i forståelse med skogeier, få dekket sine merkostnader gjennom faktura til skogeier, jfr. forskriften §2.

Du finner mer informasjon her.