Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fjerning av gammelt gjerdemateriell

Frist: 30.06.20

For reinbeitedistrikter og tamreinlag i Sør-Trøndelag og Hedmark er fristen for å søke om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell 30. juni 2020.

Det vil ikke være mulig å søke om tilskudd etter at fristen har gått ut. Ordningen vil ikke videreføres, så dette er siste mulighet for reinbeitedistrikter og tamreinlag i Sør-Trøndelag til å søke om tilskudd for fjerning av gammelt gjerdemateriell.

Søknad sendes til Fylkesmannen i Trøndelag. 

Les mer om ordningen her