Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å søke om midler til utredninger til jordbruksoppgjøret 2020

Frist: 02.09.19

Med bakgrunn i Jordbruksavtale 2019-2020 lyses det ut inntil 2,5 mill. kroner til utredninger innen følgende temaer:

  1. Enklere teknologier for karbonfangst og -lagring og jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord
  2. Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold
  3. Muligheter for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel
  4. Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?

Søknadsfrist: Mandag 2. september 2019 kl.13.00

Leveringsfrister: 1. mars 2020 (tema 1, 2 og 3). 1. november 2020, med delrapportering 1. mars 2020 (tema 4).

Prosjektstørrelse: Tilskudd inntil 400 000 kr pr. prosjekt (tema 1, 2 og 3). Inntil 1 mill. kroner (tema 4)

Målgruppe for utlysningen
Alle som arbeider med kunnskapsutvikling kan søke, eksempelvis utrednings- og forskningsinstitusjoner, fag- eller næringsorganisasjoner.

Les mer om hvordan søke på nettsiden