Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å søke om tilskudd til kvinnerettede tiltak

Frist: 01.10.20

Er du kvinne i reindriften kan du søke om tilskudd til prosjekt som bidrar til å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften. Søk innen 1. oktober.

Kvinner i reindriften kan søke Reindriftens Utviklingsfond om tilskudd til prosjekter som vil heve kompetansen eller øke verdiskapningen i reindriften. Les mer om ordningen her.

Retningslinjer og søknadsskjema

Reindriftens utviklingsfond har vedtatt hovedprioriteringer og retningslinjer for støtte til kvinnerettede tiltak. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for kvinnerettede tiltak som skal benyttes. Frist for å søke er 1 april og 1. oktober.