Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i 2019 i alle fylker unntatt Nordland

Frist: 15.10.19

Frist for innlevering av søknad om regionalt miljøtilskudd i alle fylker unntatt Nordland.

Viktig! 

Import-funksjonen er deaktivert for søknadsomgangen 2019.

I 2019 blir det ikke mulig for søker eller saksbehandler å importere tiltak fra tidligere år. Det innebærer at alle tiltak må tegnes inn på nytt i RMP-kart av søker/saksbehandler. Import-funksjonen blir «skrudd på» igjen fra og med søknadsomgangen 2020. 

Hvordan søke regionalt miljøtilskudd