Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å søke Regionalt miljøtilskudd i 2020 i alle fylker

Frist: 15.10.20

Frist for innlevering av søknad om regionalt miljøtilskudd i alle fylker er 15.10.2020.

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men da reduseres tilskuddet med kr. 1000 per dag etter søknadsfristen.

 

Viktig! 

Import-funksjonen er aktivert fra søknadsomgangen 2020.

I 2020 blir det mulig for søker å importere kart med tegnede tiltak fra 2019.