Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til tømmerkaier 2020

Frist: 15.04.20

Det kan bevilges 50 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av tømmerkaier i 2020.

Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april 2020.

Søknader sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no

Les mer om søknadsprosedyre og krav til innhold i skissene

Landbruksdirektoratet må få beskjed om tidligere innsendte skisser som ønskes vurdert på nytt med eventuelle supplerende opplysninger.