Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 1

Frist: 29.03.20

Søknadsfristen for del 1 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars.

  • Telledato er 1. mars
  • Søknadsfristen er 15. mars
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

 

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.