Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 1

Frist: 29.03.18

Fristen for del 1 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars.

  • Telledato er 1. mars
  • Søknadsfristen er 15. mars
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars. 

Det er  ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen søknadsfristen 15. mars, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.