Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

Frist: 29.10.17

Fristen for del 2 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber kan levere søknad. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober. I 2017 kan du også levere søknaden i 14 dager etter søknadsfristen, fram til 29. oktober, uten at du trenger dispensasjon fra søknadsfristen.


  • Telledato er 1. oktober
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober 

Det er i utgangspunktet ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

For søknader som leveres i 2017 vil søknadsfristene praktiseres mer fleksibelt. Du vil kunne levere søknaden i 14 dager etter søknadsfristen uten at du trenger å søke om dispensasjon.

Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.