Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2

Frist: 29.10.19

Fristen for del 2 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2019 er 15. oktober. Både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber kan levere søknad. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober. 

  • Telledato er 1. oktober
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober 

Søknadsfristene i 2019 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere del 2 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober. 


Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid finner du her.