Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2

Frist: 29.10.20

Fristen for del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd er 15. oktober. Både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber kan levere søknad. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober. 

  • Telledato er 1. oktober
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

 

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd.

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjons- og avløsertilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd og avløsertilskudd finner du her.