Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fristen for å søke om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell i Øst-Finnmark er 30. juni

Frist: 30.06.19

Reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark kan søke om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell. Søk innen 30. juni 2019.

Ved reindriftsavtalen 2015/2016 ble det innført en ny ordning med tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell. For avtaleåret 2018/2019 gjelder ordningen for reinbeiteområdene i Øst-Finnmark.

Søknaden sendes til fylkesmannen.