Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fristen for å søke om tilskudd til kvinnerettede tiltak er 1. oktober

Frist: 01.10.19

Er du kvinne i reindriften kan du søke om tilskudd til prosjekt eller kvinnenettverk som bidrar til å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften. Søk innen 1. oktober.

Kvinner i reindriften kan søke Reindriftens Utviklingsfond om tilskudd til prosjekter som vil heve kompetansen eller øke verdiskapningen i reindriften, eller til etablering, opprettholdelse og drift av kvinnenettverk.  

Retningslinjer og søknadsskjema
Reindriftens utviklingsfond har vedtatt hovedprioriteringer og retningslinjer for støtte til kvinnerettede tiltak. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for kvinnerettede tiltak som skal benyttes. Frist for å søke er 1 april og 1. oktober.