Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fristen for å søke om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag er 15. juli

Frist: 15.07.19

Reinbeitedistrikter og tamreinlag kan søke om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Søk innen 15. juli 2019.

Tilskuddet skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og tamreinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Se forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag for mer informasjon.

Søknaden sendes på særskilt skjema til fylkesmannen.