Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien 2019-2020

Frist: 22.11.19

Landbruksdirektoratet har sendt ut høringsforslag til forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien i sesongen 2019-2020.

Minstekvantumet er en årlig fastsatt mengde norsk epleråstoff et foretak må ha kjøpt for å kunne få tollnedsettelse. Størrelsen på minstekvantumet tilpasses årets epleproduksjon. Årets sesong var god, med en tilnærmet lik produksjon som forrige sesong. I år var det utfordringer med å få tak i norsk epleråstoff i perioden før oppstart av ny sesong, derfor reduseres minstekvantumet noe sammenlignet med forrige periode.

Frist for å komme med innspill til forslaget til ny forskrift er 22. november 2019.

Høringsdokumentene finner du her