Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høring om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien

Frist: 26.11.20

Landbruksdirektoratet har sendt ut høringsforslag til forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien. Basert på sesongens epleavling og markedssituasjonen foreslår direktoratet å sette sesongens minstekvantum til null.  

Minstekvantumet er en årlig fastsatt mengde norsk epleråstoff et foretak må ha kjøpt for å kunne få tollnedsettelse. Størrelsen på minstekvantumet tilpasses årets epleproduksjon. Årets sesong har vært utfordrende, med mye lavere produksjon enn de to foregående sesongene. I år har det vært utfordringer med å få tak i norsk epleråstoff til produksjon av eplekonsentrat, derfor er det foreslått et minstekvantum på null denne sesongen. Dette kan selvfølgelig endre seg i løpet av høringsperioden.

Landbruksdirektoratets forslag for inndeling av minstekvantumet for inneværende periode er slik:

Foretaksstørrelse

Minstekvantum

 

Konsentrat

Saft

Epler

Alle foretak

0 kg

0 kg

0 kg

 

For perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 foreslår Landbruksdirektoratet å dele foretakene i tre grupper etter samlet forbruk av epleråstoff slik:

Foretaksstørrelse

Samlet forbruk i konsentrat

Alle foretak

Alle mengder

 

Mer om høringen og frist for å svare finner du her.

 

Landbruksdirektoratet har fått delegert hjemmel til å fastsette minstekvantumets størrelse, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 18b siste ledd. Minstekvantumet fastsettes i etterkant av hver eplehøst, og innen 1. desember hvert år.