Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innførselstillatelse for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land

Frist: 22.07.20

Landbruksdirektoratet innvilger etter søknad GSP-innførselstillatelser for korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen. GSP-innførselstillatelse gis med gyldighet i perioden 1. august 2020 til 7. november 2020.

Søknaden sendes postmottak@landbruksdirektoratet.no, og skal inneholde organisasjonsnummer og foretaksnavn, samt varenummer, varenavn, opprinnelse og kvantum.