Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innførselstillatelse for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land

Frist: 27.10.20

Landbruksdirektoratet innvilger etter søknad GSP-innførselstillatelser for korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen. GSP-innførselstillatelse gis med gyldighet i perioden 8. november 2020 til 24. april 2021.

Søknaden sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no og skal inneholde organisasjonsnummer og foretaksnavn, samt varenummer, varenavn, opprinnelsesland og kvantum.