Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innrapportering av grønnsaker til industriell bearbeiding

Frist: 21.05.19

Landbruksdirektoratet ønsker at foretak som bearbeider grønnsaker og har kontrakter med norske produsenter rapporterer inn kontraktene sine før sesongen 2019/2020 starter.

Dersom det oppstår avlingssvikt på over ti prosent for en kultur på landsbasis, kan foretak som ikke har fått oppfylt sin kontrakt innvilges tollnedsettelse. Ved å rapportere inn kontraktene på forhånd forenkles saksbehandlingen av søknader om tollnedsettelse.

Det er elektronisk innrapportering av grønnsaker til industriell bearbeiding (ekstern lenke til Snapquest)