Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg av grunnkvote geit, utleie av grunnkvote, og endring i kvoteforhold

Frist: 01.10.18

Salg av grunnkvote geit

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skal være en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter. Oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter innebærer at i omsetningsrunden 2017 og 2018 heves prisen fra dagens 2,50 kroner per liter til 12 kroner per liter for andelen av grunnkvoten som selges til staten (minst 20 prosent). For produsenter som ligger utenfor dagens satsningsområde for geitemelk, det vil si Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås, heves prisen til 15 kroner per liter. Disse prisene forutsetter at hele landbrukseiendommens geitemelkkvote selges.

Salget av geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.

 

Staten selger ikke ku- og geitemelkkvoter i 2017

Det ble bestemt i jordbruksoppgjøret at ku- og geitemelkkvote som blir solgt gjennom den statlige ordningen ikke skal videreselges i 2017. Det innebærer at det ikke kan kjøpes grunnkvote fra staten i 2017.  

 

Utleie av grunnkvote

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan leie ut hele eller deler av kvoten sin. Kvoteleie kan kun foregå innen samme produksjonsregion, og pris fastsettes privat. For kumelkkvoter er det nye produksjonsregioner fra søknadsrunden 2017, se temaside for melkekvoter.

Utleie av ku- eller geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar. Se temaside for melkekvoter for mer informasjon om kvoteleie.

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om utleie av kvote sendes inn elektronisk via Altinn.

 

Endring i kvoteforhold

Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemelk må sendes Landbruksdirektoratet innen 1. oktober for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.

Eksempel på slike endringer er opphør av kvoteleie, innmelding, utmelding, oppløsning og oppstart av foretak for felles melkeproduksjon.

Se temaside for melkekvoter for mer informasjon.