Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utleie av grunnkvote og endring i kvoteforhold

Frist: 01.10.20

Utleie av grunnkvote

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan leie ut hele eller deler av kvoten sin. Kvoteleie kan kun foregå innen samme produksjonsregion, og pris fastsettes privat. For å lese mer om produksjonsregionene, se temaside for melkekvoter.

Utleie av ku- eller geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar. Se temaside for melkekvoter for mer informasjon om kvoteleie.

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om utleie av kvote sendes inn elektronisk via Altinn.

 

Endring i kvoteforhold

Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemelk må sendes Landbruksdirektoratet innen 1. oktober for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.

Eksempel på slike endringer er opphør av kvoteleie, innmelding, utmelding, oppløsning og oppstart av foretak for felles melkeproduksjon.

Se temaside for melkekvoter for mer informasjon.