Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kjøp og leie av melkekvote, og endring i kvoteforhold

Frist: 01.10.17

Kjøp av melkekvote

Eier av landbrukseiendom med kumelkkvote kan søke om å kjøpe kumelkkvote fra staten. Ved kjøp av kvote fra staten er prisen kr 2,50 per liter pluss moms, samt et gebyr på kr 200. Alt kjøp må skje innen samme produksjonsregion.

Kjøp av kumelkkvote fra staten må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1.januar. Se temaside for melkekvoter for mer informasjon om kjøp av melkekvote.

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om kjøp av kvote sendes inn elektronisk via Altinn.

 

Leie av melkekvote

Eier av landbrukseiendom med ku- eller geitemelkkvote kan leie ut hele eller deler av kvoten sin. Kvoteleie kan kun foregå innen samme produksjonsregion, og pris fastsettes privat.

Utleie av ku- eller geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar. Se temaside for melkekvoter for mer informasjon om kvoteleie.

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om utleie av kvote sendes inn elektronisk via Altinn.

 

Endring i kvoteforhold

Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemelk må sendes Landbruksdirektoratet innen 1. oktober for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.

Eksempel på slike endringer er opphør av kvoteleie, etablering og oppløsning av samdrift, utvidelse av og utmelding fra samdrift, og konvertering av kvoter.

Se temaside for melkekvoter for mer informasjon.