Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist for kvoter for halakjøtt, kosherkjøtt og kjøtt til messer 2018

Frist: 24.11.17

Søknadfrist for tildeling av kvote for 2018.

Kvote

Antall kg

Kosherkjøtt

15 000

Halalkjøtt

30 000

Messekvoten

35 000

Kriterier for tildeling av kvotene på halalkjøtt og kosherkjøtt er:

  • Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvote. Søker må sende dokumentasjon på at de er registrerte trossamfunn fra fylkesmannen med søknaden. Søkerne er ansvarlige for å framlegge riktig dokumentasjon.
  • Kun trossamfunnet selv, eller heleide selskaper av trossamfunnet, kan stå for importen. Det må oppgis i søknaden hvem som skal importere på vegne av trossamfunnet.
  • I søknaden må søker angi hvor stor kvoteandel det søkes om. Maksimal mengde det kan søkes på er hele kvoten.

Import til bruk på messer
Import under messekvoten skal benyttes til messer. Med messer menes varemesser og lignende med åpen inngang. Kjøttet som blir importert innenfor messekvoten kan ikke selges, men kun brukes som vareprøver eller lignende. Formålet med importen må oppgis i søknaden.