Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 1

Frist: 15.03.18

I 2018 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 15. mars 2018, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Lever innen søknadsfristen 15. mars

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. mars
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars

Det er ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

I 2017 var det første år med absolutte søknadsfrister og søknadsfristene ble derfor praktisert mer fleksibelt. Slik er det ikke lenger, søknad må leveres innen 15. mars.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars?

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober. Hvis du ikke registreres dyrene dine i søknaden som leveres senest 15. mars, vil du ikke få telt med dyrene i tilskuddsgrunnlaget for avløsning ved ferie og fritid og tilskuddsberettiget grovfôrareal.

Er du ny søker?

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Det er et vilkår for å kunne motta produksjons- og avløsertilskudd at foretaket er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret.

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.