Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2

Frist: 15.10.20

Andre søknadsfrist for søknad om produksjons- og avløsertilskudd i 2020 er 15. oktober. Du kan søke fra og med 1. oktober, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I oktober er det både planteprodusenter, husdyrprodusenter og foretak med bikuber som kan søke.

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
 • Søknadsfristen er 15. oktober
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober
 • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

 

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

Du kan søke om

 • tilskudd til avløsning
 • husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd til dyr på beite
 • tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du registrerer dyr som gir grunnlag for

 • tilskudd for avløsning
 • tilskudd for grovfôrareal

Er du ny søker?

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret.

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd eller avløsertilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.