Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - etterregistrering av enkelte opplysninger

Frist: 10.01.21

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd har i 2020 søknadsfrist 15. mars (telledato 1. mars) og 15. oktober (telledato 1. oktober).

10. januar 2021: Frist for etterregistrering av enkelte opplysninger

Dersom du leverte del 2 av søknaden, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjons- og avløsertilskudd som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober

 

Hvor etterregistrerer du opplysningene?

Etterregistreringen av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du leverte søknaden tidligere. Trykk på den grå knappen under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner det elektroniske søknadsskjemaet.

Etterregistrer opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd

 

 


Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjons- og avløsertilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.