Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 - etterregistrering av enkelte opplysninger

Frist: 10.01.19

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har i 2018 søknadsfrist 15. mars (telledato 1. mars) og 15. oktober (telledato 1. oktober). Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her. Utbetaling er planlagt til 20. februar 2019.

10. januar 2019: Frist for etterregistrering av enkelte opplysninger

Dersom du leverte søknad til fristene 15. mars/ 15. oktober, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober

 

Hvor etterregistrerer du opplysningene?

Etterregistreringen av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du leverte søknaden tidligere. Trykk på den grå knappen under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner det elektroniske søknadsskjemaet.

Etterregistrer opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd

 

 


Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.