Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapportering av grønnsaker til industriell bearbeiding

Frist: 14.11.19

Landbruksdirektoratet ønsker at foretak som bearbeider grønnsaker og har kontrakter med norske produsenter rapporterer inn levert mengde høsten 2019.

Dersom det oppstår avlingssvikt på over ti prosent for en kultur på landsbasis, kan foretak som ikke har fått oppfylt sin kontrakt innvilges tollnedsettelse. Foretak som rapporterte inn kontraktene sine i mai i år bes om å rapportere inn levert mengde etter sesongens slutt. Dette vil forenkle saksbehandlingen av eventuelle søknader om tollnedsettelse.


Frist for rapportering er 14. november 2019.

Innrapporteringen skjer på nett ved å følge denne lenken:

https://snapquest.no/Surveys/TakeSurvey.asp?SurveyID=54J6941H5862M2