Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapportering av lokalt foredlet melk i 1. halvår 2017 (kun elektronisk)

Frist: 15.07.17

15. juli er en frivillig rapporteringsfrist for solgte melkeprodukter i 1. halvår. Rapporteringen må skje elektronisk gjennom Leveransedatabasen. Rapporteringen kan gjøres fortløpende etter endt salgsmåned.

Fristen er aktuell for foretak som ønsker utbetaling av tilskudd oftere enn en gang i året. De kan rapportere innen 15. april, 15. juli og 15. oktober. Disse fristene kommer i tillegg til endelig frist 1. februar, året etter at salget fant sted.

Landbruksdirektoratet avregner tilskudd og avgifter etter fristens utløp.