Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapportering av lokalt foredlet melk 1. halvår 2020

Frist: 15.07.20

15. juli er en frivillig rapporteringsfrist for solgte melkeprodukter til og med 1. halvår. Rapporteringen kan gjøres fortløpende etter endt salgsmåned.

Fristen er aktuell for foretak som ønsker utbetaling av tilskudd oftere enn en gang i året. De kan rapportere innen 15. april, 15. juli og 15. oktober. Disse fristene kommer i tillegg til endelig frist 1. februar, året etter at salget fant sted.

Landbruksdirektoratet avregner tilskudd og avgifter etter fristens utløp