Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapportering av lokalt foredlet melk i 1. kvartal 2018

Frist: 15.05.18

Rapporteringsfristen som normalt er 15. april er i år utsatt til 15. mai. Dette er en frivillig rapporteringsfrist for solgte melkeprodukter i 1. kvartal. Rapporteringen kan gjøres fortløpende etter endt salgsmåned.

I løpet av april regner vi med å være ferdige med et nytt elektronisk skjema og ny pålogging via ALTINN. Ny innlogging og nytt skjema håper vi er tilgjengelig fra 2. mai. Vi sender ut informasjon på e-post til registrerte foretak når skjemaet blir tilgjengelig, sammen med brukerveiledning.

Fristen er aktuell for foretak som ønsker utbetaling av tilskudd oftere enn en gang i året. De kan rapportere innen 15. april, 15. juli og 15. oktober. Disse fristene kommer i tillegg til endelig frist 1. februar, året etter at salget fant sted.

Landbruksdirektoratet avregner tilskudd og avgifter etter fristens utløp.