Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Registreringsfrist for auksjon av tollkvoter 10. og 21. august 2018

Frist: 08.08.18

For å delta på auksjonene av tollkvoter den 10. og 21. august 2018 må man være registrert som auksjonsdeltaker innen 8. august 2018 kl 1600. Man kan registrere seg via Altinn eller på eget søknadsskjema for tollkvoter (Ldir-730).

Etter søknadsfristen foretar Landbruksdirektoratet en kredittvurdering av foretakene og de som ikke blir funnet kredittverdige eller er oppført uten rating får brev om å stille bankgaranti. Foretak som ikke er kredittverdige og ikke stiller bankgaranti innen fristen som settes får ikke delta på auksjonene 10. og 21. august 2018.

Landbruksdirektoratet godkjenner auksjonsdeltakere for kalenderåret, uavhengig av hvilke og hvor mange auksjoner man ønsker å delta i. Det er ikke tillatt å samarbeide før eller under auksjonene og auksjonsdeltakerne må bekrefte dette ved påmelding.

For nærmere detaljer om auksjonene se auksjonsplan 2018.