Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Registreringsfrist for auksjon av tollkvoter 9. april 2019

Frist: 21.03.19

For å delta i auksjon av en eventuell ekstra tildeling av kvote for karbohydratråvarer til kraftfôr eller matkorn 9. april 2019 må man være registrert som auksjonsdeltaker i løpet av 21. mars 2019. Man kan registrere seg via Altinn eller på eget søknadsskjema for tollkvoter (Ldir-730).

Etter søknadsfristen foretar Landbruksdirektoratet en kredittvurdering av foretakene og de som ikke blir funnet kredittverdige eller er oppført uten rating får brev om å stille bankgaranti.

Landbruksdirektoratet godkjenner auksjonsdeltakere for kalenderåret, uavhengig av hvilke og hvor mange auksjoner man ønsker å delta i. Det er ikke tillatt å samarbeide før eller under auksjonene og auksjonsdeltakerne må bekrefte dette ved påmelding.

For nærmere detaljer om auksjonene se vår auksjonsplan