Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om tilskudd til genressurstiltak for husdyr, planter og skogtrær

Frist: 01.02.18

Tilskudd til genressurstiltak skal bidra til bærekraftig bruk, og utvikling og bevaring av genetiske ressurser innenfor planter, husdyr og skogtrær som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 6 millioner kroner til tiltak som fremmer bevaring og bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk.

Se hva tilskudd kan tildeles til i 2018.