Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist for bærkvoter til bearbeidingsindustrien 2018/2019

Frist: 05.06.18

Tollkvotene for røde bær til bearbeidingsindustrien i sesongen 2018/2019 fordeles etter forbruk av norske jordbær, bringebær og solbær/kirsebær i perioden 1. juni 2017 til 31. mai 2018. Frist for å søke er 5. juni.

Tollkvoten til det enkelte foretak tildeles ut fra foretakets andel av totalforbruket innenfor hvert enkelt bærslag.

For å få tildelt kvote må søkere fylle ut skjemaet Oppgave overforbruk av jordbær, bringebær og solbær/kirsebær med innkjøp i referanseperioden og lagerbeholdninger per 1. juni 2017 og 31. mai 2018.
Skjemaet skal returneres til Landbruksdirektoratet per e-post, postmottak@landbruksdirektoratet.no, eller post. Vi må ha mottatt skjemaet innen 5. juni 2018. Merk oversendelsen med 18/21804.

Nye bedrifter kan få tildelt kvote dersom de kan dokumentere at det er inngått kontrakter for avtak av norske bær sesongen 2018/2019. Dokumentasjonen kan være en faktura eller kjøpskontrakt hvor mengden det er inngått avtale om fremgår.

Landbruksdirektoratet tildeler kvotene etter 5. juni. Hvis man ikke har rapportert innen fristen vil man ikke ta del i kvotetildelingen.

Størrelsen på kvotene og kvotenes vareomfang fremgår av vedlegg 6b i forskrift om administrative tollkvoter for landbruksvarer.