Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist for ostekvote fra EU 2021

Frist: 01.10.20

Tollkvoten på 5 000 tonn ost fra EU fordeles etter søknad. For å få tildelt kvote for 2021 må man ha importert minst 15 tonn ost i kvalifiseringsperioden 1. oktober 2018 til 1. oktober 2020. Søknad sendes til Landbruksdirektoratet per e-post  innen 1. oktober 2020. Søknaden må inneholde selskapets navn, organisasjonsnummer og adresse. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen.

Landbruksdirektoratet vil fordele kvoten etter importtall fra Tolletaten. All ordinær import på kapittel 04.06 i Tolltariffen blir inkludert i beregningen. Ingen aktør kan få tildelt mer enn 30 prosent av tollkvoten.

Importen må være registrert på organisasjonsnummeret til selskapet som søker. Unntak gjøres bare ved fusjon og etter nærmere vurdering mellom morselskap og heleide datterselskap innenfor samme konsern. Hvis det bes om unntak må man presisere dette i søknaden.

I tillegg til denne kvoten finnes det også to tollkvoter som fordeles på auksjon i november: én for EU på 3 400 tonn og én for EFTA-landene på 200 tonn.