Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist for toll- og kvotefri import fra nulltolland

Frist: 24.07.18

Landbruksdirektoratet innvilger etter søknad GSP-innførselstillatelser for korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen. GSP-innførselstillatelse gis med gyldighet i perioden 1. august til 7. november 2018.

Søknaden sendes postmottak@landbruksdirektoratet.no, og skal inneholde organisasjonsnummer og foretaksnavn, samt varenummer, varenavn, opprinnelse og kvantum.